Norvège Côte d’Azur Norvège Côte d’Azur

Mange av NCA sine medlemmer har lenge uttrykt ønske om å motta en trykt medlemsliste, men reglene for utsendeles av en slik medlemsliste ble endret i 2018.   vi respektere EUs personvernforordning (også kalt GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningene er et sett av regler som gjelder for alle EU/EØS land. Sammen med særlovgivning om personvern på enkelte områderutgjør   dette personvernregelverketPersonopplysningsloven handler om behandling altså innsamling og brukav personopplysninger.

I følge loven kreves det AKTIV HANDLING for godkjenning av deling.

Det oppstilles en rekke krav for at et samtykke skal være gyldig. Det må blant annet gis klar og forståelig informasjon om hva man samtykker til, og det kreves en aktiv handling for eksempel ved å krysse av på et skjema. Passivitet eller forhåndsutfylte avkrysningsbokser er ikke et gyldig samtykke.

 

Når du registrerer deg som medlem i Norvège Côte d’Azur (NCA), innhenter vi visse opplysninger for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg som medlem.  Dette vil typisk være opplysninger som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.NCA oppbevarer medlemmenes opplysninger i medlemsregisteret. Styret i NCA og vår IT-leverandør har tilgang til disse opplysningene. Opplysningene består av informasjon som medlemmene selv legger inn og oppdaterer og brukes utelukkende for klubbens virksomhet (nyhetsbrev, aktiviteter, medlemsmatrikkel, fakturaer m.m.) samt opplysninger om hvilke aktiviteter man har deltatt i og hvilke betalinger som er utført. 

 

NCA sender ut nyhetsbrev basert på epostadressen som er angitt i medlemsregisteret. Vennligst kontakt klubben om du som medlem ikke ønsker å motta nyhetsbrev.

Du kan når som helst velge å avslutte ditt medlemskap i NCA og kreve å bli slettet fra medlemsregisteret.

Du kan når som helst også velge å tilbakekalle ditt samtykke til deling.

 

NCA vil distribuere en medlemsliste med de medlemmer som ønsker å være med i den. Hvis man ønsker å være synlig for andre medlemmer angir man dette ved å logge inn og gå til Min side og Kontodetaljer og krysse av ved Tillatelser (godkjenning).

Det er viktig å godkjenne at man ikke har noe imot å være synlig for andre medlemmer i form av AKTIV HANDLING = sette kryss.

 

Per i dag er det i medlemssystemet kun 10 personer som har gitt Tillatelse/Samtykke til deling.

Dersom ikke flere foretar AKTIV HANDLING (gir Tillatelse/Samtykke) blir det ikke så mye å lage Medlemsoversikt av.

 

Skulle du være i tvil om hvordan du kan foreta en AKTIV HANDLING vil det på Årsmøtet lørdag 1.april bli en gjennomgang av denne prosedyren.

 

Med vennlig hilsen

Styret i NCA 

 

Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online
Norvège Côte d’Azur
c/o Maison des Associations 288 chemin de Saint-Claude 06600 ANTIBES