Bli Medlem

Du kan melde deg inn i Association Norvège Côte d'Azur ved å følge prosedyren nederst på denne siden.  Du er ikke medlem før kontingenten er betalt.  Deltagelse i klubbens arrangementer skjer på eget ansvar.


(Eksisterende medlemmer kan betale kontingenten online her.)

Kontingent. Medlemsåret løper fra 1. januar til 31. desember.  
Årsmøtet 2019 vedtok at kontingenten fra 2020 og inntil videre skal være €60 for husstander og €40 for enkeltpersoner. 
Ved innmelding i perioden 1. juli til 31. desember betaler nye medlemmer halv årskontingent for inneværende år. Beløpet blir beregnet automatisk ved online betaling.  

 

Betaling: Kontingenten betales fortrinnsvis online med bankkort ved å følge prosedyren nederst på denne siden. Du vil da få kvittering for betalt beløp og kopi av innmeldingen med e-post.

Kontingenten kan også betales med sjekk på fransk bank som utstedes til Norvège Côte d'Azur og sendes til NCA, c/o Maison des Associations, 288 chemin de Saint-Claude, 06600 Antibes, France.
 
 

 

 

Innmeldingsskjema: 

 

Obligatoriske felt er markert med stjerne (*).


Postadresse1: Bruk den adresse som skal anvendes for klubbens postforsendelser.   Dette vil normalt være en fransk adresse, men kan også være til et annet land. 

Postadresse 2 anvendes hvis postadressen må skrives på to linjer.

 

Det kan oppgis en alternativ adresse i kommentarfeltet. For eksempel kan man oppgi sin norske adresse, hvis en fransk adresse er oppgitt i feltet for "Postadresse".

Betaling: Husk å krysse av for online eller sjekk. 

 

Medlemskap: Husk å krysse av for Husstand eller Enkeltperson.   

 

Telefon: Oppgi alle de telefonnumrene som dere ønsker skal brukes for å komme i kontakt. Det kan være i Frankrike, Norge eller andre land, - fast telefon såvel som mobiltelefon. Husk å oppgi landskode og F for fast og M for mobil. Bruk kommentarfeltet ved behov.

 

E-post: Legg inn den e-post adressen som skal brukes som hovedkontakt. Du kan legge inn flere e-post adresser i kommentarfeltet. Foreningens e-post til medlemmer blir sendt ut til alle registrerte e-post adresser.


Man kan starte helt forfra ved å trykke på "Slett alt" knappen.  Når feltene er utfylt, trykk på "Send" knappen.


NB: Hvis du oppgir din e-post adresse, får du tilsendt en e-post med kopi av din innmelding og bekreftelse av eventuell online betaling.    

 

 

 

 

 

Jeg/vi ønsker å bli medlem av Norvège Côte d'Azur:


* Etternavn

* Fornavn

Ektefelle/samboer

Etternavn

Fornavn

* Postadresse1

Postadresse2

* Postnummer

* By

* Land

* Telefon

Fax

E-post

Betaling

 Online  Med sjekk

Medlemskap

 Husstand  Enkeltmedlem

Kommentarer

   

Golf 

Golfgruppen melder : Golfbanen Le Provencal er stengt fra i kveld på grunn av koronaviruset. De vet ikke når banen kan åpnes og avventer informasjon fra regjeringshold om dette. Det vil derfor ikke bli invitert til flere mandagsgolf-konkurranser inntil videre.
Med golfhilsen fra Bjørn, Tor og Sigurd.

  

Petanque hver onsdag 

Som følge av franske myndigheters beslutning om at man skal holde seg hjemme og ikke gå ut annet enn helt nødvendig, blir det ingen petanque i NCA-regi på ubestemt tid.

 

NCA på Facebook - her

   

Medlemsarrangementer 

Arrangementer med brun skrift er aktive og kan meldes på.

 

(*kjøring møtehotell)

 

Planer for 2020:

19/03 Påmeldingsfrist Seriespill i Pétanque 2020-2021 

21/03 Lunsjmøte om eiendom, skatt og arv UTSATT

28/03 New York-dans og musikk i Cannes, Theatre Croisette AVLYST

04/04  NCA-dagen med årsmøte, bildekavalkade, lunsj, sosialt samvær og fin musikk AVLYST

28/04  Klubbmesterskap Pétanque i Valbonne UTSATT

17/05  17.mai feiring AVVENTES

02/06 Quizaften i Valbonne AVVENTES


NCA kjøp og  salg