Forny MedlemskaP

 Medlemmer kan fornye medlemskapet online nedenfor på denne siden.  

 

(Nye medlemmer kan melde seg inn og betale kontingent online, klikk her.) 


Kontingenten dekker perioden 1. januar til 31. desember.

 

Årsmøtet 2019 vedtok at kontingenten fra 2020 og inntil videre skal være €60 for husstander og €40 for enkeltpersoner.  

  

 Tidsfrist: Betaling av kontingent skal skje innen 1. mars i kalenderåret.   

 

 Medlemsnummer: Medlemsnummer bes oppgitt. Medlemsnummeret er oppgitt fra og med medlemslisten fra 2009/2010. Du kan også finne ditt medlemsnummer i medlemsregisteret ved å klikke her.

 

 NB. I forbindelse med kontingentbetalingen må du skrive inn ditt medlemsnummer og trykke på knappen "Hent opplysninger via medlemsnummer - klikk her".

 
Når medlemsinformasjonen er hentet, trykk på "Fortsettt" knappen. Man kan starte helt forfra ved å trykke på "Slett alt" knappen. 


*Medlemsnummer

Husstand

 Enkeltmedlem

 

*Fornavn

*Etternavn

*E-post


 
 
   


Møteplan  

Golf 

Golfgruppen spiller golf hver mandag på Le Provencal.

Påmelding senest torsdagen før til mandagsgolf@hotmail.com
(Les mer HER.)

  

Petanque hver onsdag 

Ingen påmelding - les mer

  

Medlemsarrangementer 

(*) + (*kjøring møtehotell)

Planer for 2020:

25/01 Byvandring i Nice

22/02 Lunsjmøte med noen av våre billedkunstnere 

21/03 Lunsjmøte om eiendom, skatt og arv 

28/03 New York-dans og musikk i Cannes, Theatre Croisette 

04/04  NCA-dagen med årsmøte, lunsj, sosialt samvær

28/04  Klubbmesterskap Pétanque i Valbonne

02/05  Vandringstur til Riviera di Levante 2-5 mai

17/05  17.mai feiring


NCA kjøp og  salg