NCA artikkel

Club Norvege

 

Arveavgift ved overføring av fransk eiendom

Print artikel

Det må betales arveavgift ved overføring av fransk eiendom.

Av Jan H. Guettler

Artikel ID 39 - Skatter - 8. oktober 2020

Spørsmålet om arveavgift hvis man overfører fransk eiendom til en eller flere arvinger er utredet for meg av norsk og fransk advokat i fellesskap.

Skattekonsekvensene ved overføring av fransk eiendom enten ved salg eller forskudd på arv styres helt av fransk lov. Norske arveregler har ingen innvirkning. Dermed får den nye norske arveloven, som trer i kraft 1. januar 2021, ingen betydning for forholdet. Arveavgiften vil være den samme om arvingen er skattepliktig til Frankrike eller Norge eller et annet land

Ved arv skal det svares arveavgift basert på eiendommens nettoverdi. Denne tar utgangspunkt i markedsverdien til eiendommen. Har man lån på eiendommen, kommer lånet til fradrag for å komme fram til eiendommens nettoverdi.

Hvis arven skjer mellom foreldre og barn har hvert barn et fribeløp på € 100 000 fra hver forelder. Dette fribeløpet «fornyes» hvert 15. år.

Kommentar: Advokatene har ikke tatt stilling til hvordan dette fribeløpet skal forstås i et tilfelle der norsk arving har fått forskudd på arv tidligere i løpet av de siste 15 år. For en arving som er skattepliktig til Frankrike, må det formodes at forskudd på arv i løpet av de siste 15 år vil komme til fradrag for fribeløpet.

På det resterende beløp betales arveavgift med en prosentsats som varierer med beløpets størrelse slik:

Net taxable share after allowance Taxation Rate
Up to €8 072 5%
Between €8 072 and €12 109 10%
Between €12 109 and €15 932 15%
Between €15 932 and €552 324 20%
Between €552 324 and €902 838 40%
Over €902 838 45%

(Ref https://www.notaires.fr/en/donation-succession/succession/order-succession-and-inheritance-tax)

Jan H. Guettler